ReadyPlanet.com
dot dot
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง

“กรณ์” ยอมรับ ศก.ไทย กำลังเผชิญการท้าทายครั้งสำคัญ หลายปัจจัยซ้ำเติมวิกฤตให้ทรุดหนัก ทั้งการเมือง ความเชื่อมั่นการบริโภค-การลงทุน เร่งเดินสายแจงต่างชาติ โดยเน้นการให้ข้อเท็จจริง เผย ผลการโรดโชว์ ลอนดอน นลท.ติงเหตุจลาจลทำไทยเสียโอกาส พร้อมยอมรับไทยยังน่าสนใจ แต่ขอดูผลในการแก้ไขปัญหา ศก.และการเมือง ก่อนตัดสินใจ
       
       นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการปาฐกถา เรื่อง “การฟื้นฟูและพลิกฟื้นประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาล (Government-led Recovery and Restructuring of Thailand)” โดยระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบต่อการหดตัวเศรษฐกิจไทย ผ่านการลดลงของการส่งออก และปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ได้ซ้ำเติมให้เศรษฐกิจไทยน่าจะหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว และการลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภคและนักลงทุน
       
       อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคการผลิตจะเผชิญความเสี่ยงดังกล่าว แต่ภาคการเงินของไทยยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลหนี้เสีย (NPL) ของระบบธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับต่ำไม่ถึง 6% ของสินทรัพย์รวม และเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) ที่อยู่ในระดับสูงประมาณ 14% ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 8.5%
       
       ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวทางในการฟื้นฟูและพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย โดยการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระยะสั้นที่เน้นการสร้างกำลังซื้อในประเทศ เป็นเม็ดเงินทั้งสิ้น 496,000 ล้านบาท คิดเป็น 5.4% ของ GDP เช่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 52 จำนวน 1.17 แสนล้านบาท มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 40,000 ล้านบาท และการใช้สถาบันการเงินของรัฐในการเร่งเพิ่มสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ จำนวน 339,000 ล้านบาท
       
       นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนของรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่ง ขันของประเทศในระยะยาว โดยรัฐบาลได้อนุมัติวงเงินลงทุน1.57 ล้านล้านบาท ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2555
       
       ส่วนปัญหาทางการเมืองของไทย รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการใช้สิทธิ์ภาย ใต้กรอบกฎหมายที่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น ช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในช่วงต้นเดือนเมษายน 2552 ได้ในระยะสั้น แต่ในระยะยาว รัฐบาลได้มีแนวทางที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ต้นเหตุ ด้วยการใช้กระบวนการทางรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาช่วยกันแก้ปัญหาทางการ เมืองและปฏิรูปทางการเมืองร่วมกัน
       
       “กรณ์” โรดโชว์ ตปท.ยัน นลท.ยังให้โอกาสไทย
       
       ส่วนการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้ประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ตนเองได้เดินสายโรดโชว์ต่างประเทศ (Investor Roadshow) โดยในช่วงวันที่ 23-24 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา ตนเองได้ชี้แจงต่อนักลงทุนต่างชาติ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยให้ข้อมูลภาพรวมของไทยต่อนักลงทุนกว่า 30 สถาบัน ซึ่งมีเม็ดเงินภายใต้การดูแลทั้งหมดประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง ปัญหา และอุปสรรคในการลทุนในไทย ซึ่งนักลงทุนต่างชาติ ยังพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ประเทศไทย และยังสนับสนุนการดำเนินโยบายของรัฐบาล เพียงแต่รอดูผลของการแก้ปัญหาของประเทศทั้งในส่วนของการเมืองและเศรษฐกิจ
       
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า นักลงทุนต่างชาติได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในหลายประเด็น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประเมินเศรษฐกิจและการเมืองไทยอย่างตรงไป ตรงมา ทำให้ช่วยสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองไทยได้ดียิ่งขึ้น
       
       “นักลงทุนมองว่า ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ทำให้ไทยเสียโอกาสอย่างมาก ที่จะเป็นประเทศที่สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเงินที่เข้มแข็งกว่า หลายๆ ประเทศ และเห็นว่าหากแนวทางการปฏิรูปทางการเมือง และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประสบความสำเร็จ จะช่วยให้ประเทศไทยน่าลงทุนมากขึ้น”
       
       นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติ ได้สนับสนุนโครงการลงทุนของภาครัฐค่อนข้างมาก และได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการหาแหล่งเงินเพื่อใช้ในการลงทุน ซึ่งได้ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนถึงความสามารถในการกู้เงินในประเทศที่มี สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินสูงถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท โดยที่ภาครัฐมีหนี้ต่างประเทศน้อยมากเพียง 12% ของยอดหนี้สาธารณะทั้งหมด ทำให้การกู้เงินทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของภาค รัฐ
       
       ขณะที่นโยบายการลงทุนในรูปแบบ ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ (Public Private Partnership: PPP) เป็นนโยบายที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น และยังเป็นการช่วยให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนตต้อกงาร เห็นนโยบายที่มีความชัดเจนของรัฐบาลว่าจะกระตุ้นให้ภาคเอกชนทั้งในและต่าง ประเทศมีส่วนร่วมมากขึ้น
       
       “เราแสดงความเป็นห่วงการนำแผนงานลงทุนที่รัฐบาลอนุมัติไปทำให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ และยืนยันความตั้งใจของรัฐบาลในการกำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามเป้า หมายอย่างเป็นรูปธรรม”
       
       ทั้งนี้ รมว.คลัง เตรียมเดินทางต่อเพื่อไปโรดโชว์ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ของสหรัฐฯ พร้อมเข้าร่วมประชุมธนาคารโลก (Spring Meeting) และเพื่อพบปะกับนักลงทุนสหรัฐฯ และถือโอกาส เข้าพบนายทีโมธี การ์ธเนอร์ รมว.คลังของสหรัฐฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ
       
       นอกจากนั้น รมว.คลัง ยังมีกำหนดเข้าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวิธีการเสริมการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งวิธีการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไทยด้วยระบบประกันความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

 

ที่มา :  www.manager.co.th
News

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
นิยามของทรัพยากรน้ำ article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.