ReadyPlanet.com
dot dot
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน

 

            หลักการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทั่วไป หรือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นงานง่ายๆหรืองานยากๆ งานหนักหรืองานเบา รวมไปถึงงานที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยหรือมีความเสี่ยงสูงหลักการสำคัญเพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มปฎิบัติงาน เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่จะต้องทำด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย เป็นต้น
            เราจะต้องศึกษาลักษณะ สมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ วิธีการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายที่แอบแผงอยู่ให้ดีเสียก่อน รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง และการหามาตรการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย และสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น
         ดังเช่นการทำงานกับ แอลพีจีในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือการใช้ก๊าซแอลพีจีตามบ้านเรือนซึ่งมีใช้อยู่เกือบทุกครัวเรือน เปรียบเสมือนการมีระเบิดเวลา ตั้งอยู่ใกล้ๆ ตัวซึ่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมขึ้มาได้ทุกขณะถ้าเราไม่รู้จักมันดีพอ
  ก๊าซแอลพีจี  คืออะไร? 
           ก๊าซแอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas : LPG) หรือที่เรียกกันว่า "ก๊าซหุงต้ม" ซึ่งประกอบด้วยก๊าซโพเพน (Propance : C3H8) ผสมกับบิวเทน (Butane : C4H10) ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบของโรงกลั่นหรือจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ของโรงแยกก๊าซ โดยก๊าซแอลพีจีจะถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุในถังภายใต้ความดัน หรือที่เรียกว่าก๊าซเหลว หรือน้ำก๊าซ เพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย เมื่อต้องการใช้งานก็ปล่อยออกมาจากถังผ่านวาล์ว(ลดความดัน) ก๊าซเหลว หรือน้ำก๊าซก็จะกลับกลายเป็นไอก๊าซทันที
 
  สมบัติของก๊าซแอลพีจี  
 
         ก๊าซแอลพีจีไม่มีสี ไมมีกลิ่น และไม่มีพิษ แต่ถูนำมาเติมสารให้กลิ่น เช่น เอทิลเมอร์แคพเทน (Ethyl Mercaptan) เพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าก๊าซเกิดการรั่วไหลออกจากถังบรรจุ
         ถ้าก๊าซแอลพีจีเกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ดังนั้นถ้าเราเกิดสูดดมก๊าซเข้าไปในปริมาณมากๆ จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลม หมดสติ และอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะร่างกายขาด ออกซิเจน
         ก๊าซแอลพีจีเหลวจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อก๊าซรั่วไหลออกมาจากถัง ก๊าซจะระเหยกลายเป็นไอและจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 250 เท่าและจากการที่ก๊าซแอลพีจี มีสมบัติหนักกว่าอากาศถึง 2 เท่านั้น จะทำให้ก๊าซที่รั่วไหลออกมาลอยต่ำลงสู่พื้น ท่อระบายน้ำ และหลุมบ่อ เป็นต้น
         ก๊าซแอลพีจีมีจุดเดือดต่ำมาก ประมาณ 0 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศบ้านเราโดยเฉลี่ยเกินกว่า 20 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่อก๊าสถูกปล่อยออกจากภาชนะบรรจุโดยการลดความดัน ก๊าซจะเดือดและเปลี่ยนสภาพไปทันที โดยดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ถ้าขณะที่เราปฏิบัติงานอยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับน้ำก๊าซอาจทำให้ร่างกายส่วนนั้นเย็นจัดถึงกับไหม้ได้ เช่น ถ้าถูกผิวหนัง ผิวหนังจะไหม้เหมือนโดนน้ำร้อนลวก หรือถ้าถูกตาอาจจะพิการได้
         ก๊าซแอลพีจีจัดเป็นก๊าซไวไฟ (Flammable Gases) ระดับ 3 และมีอันตรายต่อสุขภาพ ระดับ 3
 
   ภาชนะบรรจุก๊าซแอลพีจี  
 
ภาชนะบรรจุก๊าซแอลพีจี มี 6 ชนิด คือ
 
 1. กระป๋องก๊าซ
 2. ถังก๊าซหุงต้ม
 3. ถังก๊าซรถยนต์
 4. ถังก๊าซเรือยนต์
 5. ถังเก็บและจ่ายก๊าซ
 6. ถังขนส่งก๊าซ
แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงภาชนะบรรจุก๊าซชนิดถังเก็บและจ่ายก๊าซ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพียงชนิดเดียว ซึ่งต้องเป็นภาชนะที่มีขนาดและลักษณะหลักๆดังนี้
 
 1. ใช้บรรจุก๊าซได้เกิน 500 ลิตร
 2. ตัวถังที่มีรอยตะเข็บต้องเชื่อมด้วยไฟฟ้า
 3. ตัวถังที่ทำด้วยเหล็กต้องมีความเค้นประลัย (Ultimate Stress) ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของความเค้นที่เกิดขึ้น (Allowable Stress)
 4. การต่อท่อ หรืออุปกรณ์เข้ากับถัง ต้องมีลิ้นปิดเปิด ซึ่งอยู่ใกล้ถังมากที่สุด
 5. ผิวนอกแบบเหนือพื้นดินต้องทาทับด้วยวัสดุป้องกันการผุกร่อน เช่น ฟลิ้นท์โค้ท หรือยางแอสฟัลท์
 6. ถังแบบเหนือผิวดินต้องมีระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเพื่อลดอุณหภูมิของถัง
 
วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซแอลพีจีรั่วไหล
 
 1. หยุดเดินเครื่องปั๊มก๊าซ
 2. ปิดวาล์วก๊าซทุกตัวทันที
 3. ดับเปลวไฟบริเวณใกล้เคียง และตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมด
 4. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 5. ปิดกั้นบริเวณห้ามคนหรือรถที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามาในบริเวณที่มีก๊าซรั่วไหล
 6. นำเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม
 7. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุ หรือหน่วยดับเพลิง
 8. หยุดใช้ก๊าซจนกว่าจะระงับการรั่วไหลของก๊าซได้
 9. ตรวจสอบว่าปริมาณก๊าซที่รั่วไหลออกมาในอากาศไม่เพียงพอที่จะติดไฟได้
การใช้ประโยชน์ของก๊าซแอลพีจี
ก๊าซแอลพีจี นอกจากจะใช้เป็นก๊าซหุงต้ม ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรียน ในโรงงาน และอุตสาหกรรมต่างๆหลายประเภท
 1. ใช้ในครัวเรือนใช้ในยานพาหนะ
  • ประกอบอาหาร, หม้อหุงข้าว
  • เครื่องทำน้ำร้อน, เครื่องปรับอากาศ
  • อบเสื้อผ้าเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 1. ใช้ในยานพาหนะ
 2. ด้านพาณิชยกรรม
  • ภัตตราคาร, ร้านอาหาร, อุตสาหรรมอาหาร
  • โรงแรม, ร้านทำขนมปัง
 1. ใช้ในอุตสาหกรรม
  • เครื่องปั้นดินเผา, เซรามิค, กระป๋องฉีด, เชื่อมหลอม และหล่อโลหะ, แก้ว, อาหาร
  • อบสี, ผ้า, โลหะ, อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซแอลพีจี
 
 1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกรมโยธาธิการ
 2. พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 กระทรวงพาณิชย์
 3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กระทรวงอุตสาหกรรม
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2543) เรื่องมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินการ
 5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง 
 • ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว มอก.27-2540
 • กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ มอก.255-2521
 • การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว มอก.915-2532
 • ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว มอก.945-2533
 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว มอก.450-2525

ที่มา : นางสาว ปิยะพร เธียรเจริญ (สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย)
News

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
นิยามของทรัพยากรน้ำ article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.