ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
dot
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน

 

            หลักการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทั่วไป หรือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นงานง่ายๆหรืองานยากๆ งานหนักหรืองานเบา รวมไปถึงงานที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยหรือมีความเสี่ยงสูงหลักการสำคัญเพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มปฎิบัติงาน เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่จะต้องทำด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย เป็นต้น
            เราจะต้องศึกษาลักษณะ สมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ วิธีการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายที่แอบแผงอยู่ให้ดีเสียก่อน รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง และการหามาตรการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย และสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น
         ดังเช่นการทำงานกับ แอลพีจีในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือการใช้ก๊าซแอลพีจีตามบ้านเรือนซึ่งมีใช้อยู่เกือบทุกครัวเรือน เปรียบเสมือนการมีระเบิดเวลา ตั้งอยู่ใกล้ๆ ตัวซึ่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมขึ้มาได้ทุกขณะถ้าเราไม่รู้จักมันดีพอ
  ก๊าซแอลพีจี  คืออะไร? 
           ก๊าซแอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas : LPG) หรือที่เรียกกันว่า "ก๊าซหุงต้ม" ซึ่งประกอบด้วยก๊าซโพเพน (Propance : C3H8) ผสมกับบิวเทน (Butane : C4H10) ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบของโรงกลั่นหรือจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ของโรงแยกก๊าซ โดยก๊าซแอลพีจีจะถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุในถังภายใต้ความดัน หรือที่เรียกว่าก๊าซเหลว หรือน้ำก๊าซ เพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย เมื่อต้องการใช้งานก็ปล่อยออกมาจากถังผ่านวาล์ว(ลดความดัน) ก๊าซเหลว หรือน้ำก๊าซก็จะกลับกลายเป็นไอก๊าซทันที
 
  สมบัติของก๊าซแอลพีจี  
 
         ก๊าซแอลพีจีไม่มีสี ไมมีกลิ่น และไม่มีพิษ แต่ถูนำมาเติมสารให้กลิ่น เช่น เอทิลเมอร์แคพเทน (Ethyl Mercaptan) เพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าก๊าซเกิดการรั่วไหลออกจากถังบรรจุ
         ถ้าก๊าซแอลพีจีเกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ดังนั้นถ้าเราเกิดสูดดมก๊าซเข้าไปในปริมาณมากๆ จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลม หมดสติ และอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะร่างกายขาด ออกซิเจน
         ก๊าซแอลพีจีเหลวจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อก๊าซรั่วไหลออกมาจากถัง ก๊าซจะระเหยกลายเป็นไอและจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 250 เท่าและจากการที่ก๊าซแอลพีจี มีสมบัติหนักกว่าอากาศถึง 2 เท่านั้น จะทำให้ก๊าซที่รั่วไหลออกมาลอยต่ำลงสู่พื้น ท่อระบายน้ำ และหลุมบ่อ เป็นต้น
         ก๊าซแอลพีจีมีจุดเดือดต่ำมาก ประมาณ 0 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศบ้านเราโดยเฉลี่ยเกินกว่า 20 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่อก๊าสถูกปล่อยออกจากภาชนะบรรจุโดยการลดความดัน ก๊าซจะเดือดและเปลี่ยนสภาพไปทันที โดยดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ถ้าขณะที่เราปฏิบัติงานอยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับน้ำก๊าซอาจทำให้ร่างกายส่วนนั้นเย็นจัดถึงกับไหม้ได้ เช่น ถ้าถูกผิวหนัง ผิวหนังจะไหม้เหมือนโดนน้ำร้อนลวก หรือถ้าถูกตาอาจจะพิการได้
         ก๊าซแอลพีจีจัดเป็นก๊าซไวไฟ (Flammable Gases) ระดับ 3 และมีอันตรายต่อสุขภาพ ระดับ 3
 
   ภาชนะบรรจุก๊าซแอลพีจี  
 
ภาชนะบรรจุก๊าซแอลพีจี มี 6 ชนิด คือ
 
 1. กระป๋องก๊าซ
 2. ถังก๊าซหุงต้ม
 3. ถังก๊าซรถยนต์
 4. ถังก๊าซเรือยนต์
 5. ถังเก็บและจ่ายก๊าซ
 6. ถังขนส่งก๊าซ
แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงภาชนะบรรจุก๊าซชนิดถังเก็บและจ่ายก๊าซ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพียงชนิดเดียว ซึ่งต้องเป็นภาชนะที่มีขนาดและลักษณะหลักๆดังนี้
 
 1. ใช้บรรจุก๊าซได้เกิน 500 ลิตร
 2. ตัวถังที่มีรอยตะเข็บต้องเชื่อมด้วยไฟฟ้า
 3. ตัวถังที่ทำด้วยเหล็กต้องมีความเค้นประลัย (Ultimate Stress) ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของความเค้นที่เกิดขึ้น (Allowable Stress)
 4. การต่อท่อ หรืออุปกรณ์เข้ากับถัง ต้องมีลิ้นปิดเปิด ซึ่งอยู่ใกล้ถังมากที่สุด
 5. ผิวนอกแบบเหนือพื้นดินต้องทาทับด้วยวัสดุป้องกันการผุกร่อน เช่น ฟลิ้นท์โค้ท หรือยางแอสฟัลท์
 6. ถังแบบเหนือผิวดินต้องมีระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเพื่อลดอุณหภูมิของถัง
 
วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซแอลพีจีรั่วไหล
 
 1. หยุดเดินเครื่องปั๊มก๊าซ
 2. ปิดวาล์วก๊าซทุกตัวทันที
 3. ดับเปลวไฟบริเวณใกล้เคียง และตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมด
 4. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 5. ปิดกั้นบริเวณห้ามคนหรือรถที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามาในบริเวณที่มีก๊าซรั่วไหล
 6. นำเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม
 7. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุ หรือหน่วยดับเพลิง
 8. หยุดใช้ก๊าซจนกว่าจะระงับการรั่วไหลของก๊าซได้
 9. ตรวจสอบว่าปริมาณก๊าซที่รั่วไหลออกมาในอากาศไม่เพียงพอที่จะติดไฟได้
การใช้ประโยชน์ของก๊าซแอลพีจี
ก๊าซแอลพีจี นอกจากจะใช้เป็นก๊าซหุงต้ม ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรียน ในโรงงาน และอุตสาหกรรมต่างๆหลายประเภท
 1. ใช้ในครัวเรือนใช้ในยานพาหนะ
  • ประกอบอาหาร, หม้อหุงข้าว
  • เครื่องทำน้ำร้อน, เครื่องปรับอากาศ
  • อบเสื้อผ้าเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 1. ใช้ในยานพาหนะ
 2. ด้านพาณิชยกรรม
  • ภัตตราคาร, ร้านอาหาร, อุตสาหรรมอาหาร
  • โรงแรม, ร้านทำขนมปัง
 1. ใช้ในอุตสาหกรรม
  • เครื่องปั้นดินเผา, เซรามิค, กระป๋องฉีด, เชื่อมหลอม และหล่อโลหะ, แก้ว, อาหาร
  • อบสี, ผ้า, โลหะ, อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซแอลพีจี
 
 1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกรมโยธาธิการ
 2. พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 กระทรวงพาณิชย์
 3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กระทรวงอุตสาหกรรม
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2543) เรื่องมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินการ
 5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง 
 • ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว มอก.27-2540
 • กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ มอก.255-2521
 • การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว มอก.915-2532
 • ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว มอก.945-2533
 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว มอก.450-2525

ที่มา : นางสาว ปิยะพร เธียรเจริญ (สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย)
News

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
นิยามของทรัพยากรน้ำ article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.