ReadyPlanet.com
dot dot
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
 
            ก.พลังงาน บุกถิ่นตะวันออกกลาง กระชับความสัมพันธ์ เตรียมพัฒนาแหล่งน้ำมัน แหล่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งน้ำมันดิบที่ไทยผลิตได้ กลับมาใช้เอง เพื่อบรรเทาสถานการณ์พลังงานในภาวะน้ำมันแพง  ชี้อนาคตพร้อมดัน ปตท.  และปตท. สผ. ลงทุนด้านปิโตรเลียม โดยใช้ฐานทรัพยากรจากตะวันออกกลาง
 
            นายวิเศษ  จูภิบาล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   เปิดเผยว่า ผลการเดินทางเยือนประเทศในตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้กระชับความสัมพันธ์ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านพลังงานต่าง ๆ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการพัฒนาแหล่งน้ำมันและแหล่งก๊าซธรรมชาติ ในต่างประเทศ รวมทั้งการผลิตน้ำมันดิบ ที่ประเทศไทยจะสามารถผลิตได้ และจะนำกลับมาใช้ในประเทศเอง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง    โดยสามารถสรุปผลการเยือนแต่ละประเทศได้ดังนี้
 
          การเยือนประเทศรัฐสุลต่านโอมาน  กระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Dr.Mohammed Bin Hamad Bin Saif Al Rumhy)เพื่อขอบคุณที่กระทรวงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโอมานได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด(มหาชน) มาโดยตลอด  และจะขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงานในอนาคตด้วย  โดยกระทรวงพลังงาน ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมแปลงที่ 58 ที่  ปตท.สผ. ชนะการประมูลและได้รับการอนุญาตให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้ โดยนับเป็นแปลงที่ 2 ที่ปตท.สผ. ได้ในประเทศโอมาน
 
          นอกจากนี้ ยังได้รับทราบผลการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมจาก Shams (แหล่งสัมปทานแปลงที่ 44) ซึ่งเป็นแหล่งสัมปทานแรกที่ปตท.สผ.ได้รับ โดยปัจจุบันมีการสำรวจ และพบน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2549 นี้  ซึ่งจะมีกำลังผลิต  น้ำมันดิบ  4,000 บาร์เรลต่อวัน  โดยมีแผนจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 บาร์เรลต่อวันในอนาคต  ก๊าซธรรมชาติ 50 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีแผนจะเพิ่มขึ้นเป็น 100-120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในอนาคต  ซึ่งข่าวดีคือ ขณะนี้ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เตรียมที่จะดำเนินการ เพื่อจัดการรับน้ำมันดิบจากแหล่ง Shams ที่ประเทศไทย โดย ปตท.สผ. ผลิตได้เองนี้ กลับมาใช้ในประเทศ ประมาณปลายปี 2549 นี้
 
            การเยือนประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  กระทรวงพลังงาน ได้เป็นสักขีพยาน ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปิโตรเลียมของอิหร่าน(Dr.M.H. Nejed Hosseinian) ในการลงนามข้อตกลงเบื้องต้น เพื่อรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว  (LNG) จากโครงการ Pars LNG ระหว่าง ปตท. และบริษัท Pars Ltd., ที่รัฐบาลอิหร่านถือหุ้น 50% บริษัท โทเทล 40% และปิโตรนาส 10%  ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ ปตท. จะรับซื้อ LNG ในปริมาณ 3 ล้านตันต่อปี (เทียบเท่าปริมาณก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 450 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากโครงการ Pars LNG โดยมีเป้าหมายเริ่มนำเข้าในปี 2554 เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในโครงการ NGV เพื่อยานยนต์ โดยขั้นตอนต่อไปนั้น ปตท. จะต้องเจรจาในรายละเอียดของสัญญาซื้อขาย ก่อนขอความเห็นชอบตามลำดับต่อไป
 
          นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เยี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการกับ รัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมของอิหร่าน (H.E. Mr. Kasem Vaziri Hamaneh) ซึ่งฝ่ายไทยได้ขอบคุณในการสนับสนุนของรัฐบาลอิหร่าน โดยทางอิหร่าน มีความยินดีที่จะสนับสนุนการลงทุนและการขยายธุรกิจของ ปตท. และปตท. สผ.  นอกจากนี้ยังได้แสดงท่าทีที่สนใจต่อโครงการ NGV ของไทย ซึ่งอิหร่านมีเทคโนโลยีชุดปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ (conversion kit) ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ รวมทั้งให้ความสนใจต่อโอกาสในการลงทุนในการปรับปรุงโรงกลั่นของไทย เพื่อให้สามารถรองรับน้ำมันดิบจากอิหร่านได้
 
          และผลการเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  กระทรวงพลังงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (H.E. Mr. Mahamed Bin Dhaen Al Hamli) โดยได้หารือกันถึงการค้าน้ำมันและคอนเดนเสท ซึ่งปัจจุบัน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เป็นแหล่งจัดส่งน้ำมันดิบอันดับ 1 ให้แก่ประเทศไทย (ประมาณ 35% ของการใช้ในประเทศทั้งหมด)   โดยลักษณะการซื้อขายเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ระหว่างปตท. กับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของรัฐอาบูดาบี (ANOC) ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระจายความเสี่ยงของแหล่งที่มา และบริหารต้นทุนการจัดหาน้ำมันดิบของปตท.  โดย ปตท. มีความตั้งใจจะซื้อน้ำมันในลักษณะ G to G จากสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสนใจรับซื้อคอนเดนเสทเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการขยายกำลังผลิตของ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ในช่วงปี 2551 อีกด้วย
 
          นายวิเศษ  กล่าวเพิ่มว่า ความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างไทยและทั้ง 3 ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางดังกล่าว มีความก้าวหน้าดีมาก ทั้งความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ และด้านการทูต โดยอนาคตกระทรวงพลังงานมียุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงานผ่านความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับ  รวมทั้งจะส่งเสริมให้ ปตท. ปตท.สผ. และผู้ประกอบการไทยอื่นๆ ที่สนใจลงทุนกิจการพลังงาน ร่วมกับประเทศในตะวันออกกลาง ผ่านกลไกทางการทูตและความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยปตท. สผ. มีแผนขยายการลงทุนในประเทศการ์ตาร์ อียิปต์ ซูดาน และโมรอกโก  และปตท. จะขยายธุรกิจการค้าปิโตรเลียม โดยใช้ฐานทรัพยากรจากประเทศในตะวันออกกลาง ต่อไปNews

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
นิยามของทรัพยากรน้ำ article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.