ReadyPlanet.com
dot dot
มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง article

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง

(ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2536)


พารามิเตอร์

หน่วย (units)

ค่าแนะนำ
(Guideline Value)

1. คุณสมบัติทางแบคทีเรีย
  (Bacteriological quality)
   
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)

พบ-ไม่พบ/100 ml

ไม่พบ/100 ml

แบคทีเรียชนิด อีโคไล (E. coli)

พบ-ไม่พบ/100 ml

ไม่พบ/100 ml

2. คุณสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์
  (Physical and Chemical quality)
   
สี ปรากฎ (Apperance colour)

True colour unit

15

ความขุ่น (Turbidity)

NTU

5

รส และ กลิ่น (Taste and odour)

-

ไม่เป็นที่รังเกียจ

สารหนู (Arsenic)

mg/l

0.01

แคดเมี่ยม (Cadmium)

mg/l

0.003

โครเมี่ยม (Chromium)

mg/l

0.05

ไซยาไนด์ (Cyanide)

mg/l

0.07

ตะกั่ว (Lead)

mg/l

0.01

ปรอท (Mercury)

mg/l

0.001

เซเลเนี่ยม (Selenium)

mg/l

0.01

ฟลูออไรด์ (Fluoride)

mg/l

1.5

คลอไรด์ (Chloride)

mg/l

250

ทองแดง (Copper)

mg/l

1

เหล็ก (Iron)

mg/l

0.3

แมงกานีส (Manganese)

mg/l

0.1

อลูมิเนี่ยม (Aluminium)

mg/l

0.1

โซเดี่ยม (Sodium)

mg/l

200

ซัลเฟต (Sulfate)

mg/l

250

สังกะสี (Zinc)

mg/l

3

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide)

mg/l

0.05

ปริมาณมวลสารที่ละลายทั้งหมด
(Total dissolved solids)

mg/l

1,000

ไนเตรทในรูปไนเตรท (Nitrate as NO3-)

mg/l

50

ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์ (Nitrite as NO2-)

mg/l

3

คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine)

mg/l

> 0.2

เบนซิน (Benzene)

µg/l

10

คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride)

µg/l

2

ไดโครโรมีเทน (Dichloromethane)

µg/l

20

หนึ่ง, สอง-ไดโครโรอีเทน (1,2-Dichloroethane)

µg/l

30

เบนโซไพรีน (Benzo[a]pyrene)

µg/l

0.7

ไมโครซีสติน-แอลอาร์ (Microcystin-LR)

µg/l

1

3. สารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
   (Pesticides)
   
อัลดรินและดิลดริน (Aldrin/Dieldrin)

µg/l

0.03

คลอเดน (Chlordane)

µg/l

0.2

ดีดีที (DDT)

µg/l

2

สอง,สี่-ดี (2,4-D)

µg/l

30

เฮปตาคลอและเฮปตาคลออีพอกไซด์
(Heptachlor and Heptachlor epoxide)

µg/l

0.03

เฮกซะคลอโรเบนซิน (Hexachlorobenzene)

µg/l

1

ลินแดน (Lindane)

µg/l

2

เมททอกซิคลอ (Methoxychlor)

µg/l

20

เพนตาคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)

µg/l

9

4.ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes) 
    sum of the ratio

-

1

คลอโรฟอร์ม (Chloroform , CHCl3)

µg/l

200

โบรโมไดคลอโรมีเทน
(Bromodichloromethane , CHBrCl2)

µg/l

60

ไดโบรโมคลอโรมีเทน
(Dibromochloromethane , CHBr2Cl)

µg/l

100

โบรโมฟอร์ม (Bromoform , CHBr3)

µg/l

100

5. กัมมันตภาพรังสี (Radioactive)    
ความแรงรวมรังสีแอลฟา (Gross alpha activity)

Bq/l

0.1

ความแรงรวมรังสีเบต้า (Gross beta activity)

Bq/l

1

หมายเหตุ : การประปานครหลวงพิจารณาวิเคราะห์รายการที่มีผลต่อสุขภาพและความน่าดื่มน่าใช้

  Recommended  minimum sample numbers for faecal indicator testing in distribution systems *

 


  Population                               Total number of samples per year 


  Point  sources                             Progressive sampling of all sources over 3 to 5 year cycles (maximum)
  Piped  supplies                                  
  < 5000                                       12
  5000 - 100000                            12  per 5000  head of population
  > 100000 - 500000                     12  per 10000  head of population plus an additional 120 samples 
  > 500000                                   12  per 100000  head of population plus an additional 180 samples

  * Parameters such as chlorine, turbidity and pH should be tested more frequently as part of operational and verification monitoring

ที่มา  :  การประปานครหลวง
ค่ามาตรฐานต่างๆสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม article
มาตรฐานคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำ article
มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน article
มาตรฐานอากาศเสีย articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.