ReadyPlanet.com
dot dot
ความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน article
 
              นายวิเศษ  จูภิบาล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ รองประธานกรรมาธิการพัฒนาแห่งชาติ (H.E. Zhang abac)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำ (H.E Zhai Hauhui)  กระทรวงพาณิชย์  และผู้แทนจากสถาบันการเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำฮัจจี  ระหว่างผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นายไกรสีห์  กรรณสูต) กับ ประธาน SINOHYDRO CORPORATION ของจีน (MR. Huang Baodong)    โดยพิธีลงนามได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กลางกรุงปักกิ่ง  ที่  People’s Great Hall  จตุรัสเทียนอันเหมิน  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2549
 
              นายวิเศษ จูภิบาล กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจของทั้งสองประเทศเข้าไปพัฒนาและลงทุนนอกประเทศ  และเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับ กฟผ. ในการก้าวสู่องค์กรนานาชาติและการเป็น National Champion ของไทย  ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำฮัจจีครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของ 3 ประเทศร่วมกัน คือ ไทย จีน และพม่า  ในการร่วมพัฒนาเขื่อนอเนกประสงค์ฮัจจีอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้ความข้อตกลงพุกาม (The Bagan Declaration) ที่ผู้นำ 6 ประเทศได้ลงนามกันไว้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546   คือนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว   ยังมุ่งหวังในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ทั้งฝั่งไทยและเพื่อนบ้านให้ดีขึ้น  ก้าวต่อไป กฟผ.  SINOHYDRO และกระทรวงไฟฟ้า 1 ของ พม่า  จะร่วมกันศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ  โดยจะครอบคลุมผลกระทบด้านสังคม  สิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณโครงการเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
 
               นายวิเศษฯ กล่าวย้ำว่า  ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังแต่เพียงการสร้างเขื่อนเพื่อซื้อขายไฟฟ้าเท่านั้น  แต่เป้าหมายหลักอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวพม่าและชาวไทยตามบริเวณชายแดน  ซึ่งเป็นนโยบายที่พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายไว้ และกระทรวงพลังงานยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  โดยกระทรวงพลังงานจะประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าไปดูศักยภาพของพื้นที่และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่อไป
 
               นายพรชัย  รุจิประภา  รองปลัดกระทรวงพลังงาน  ในฐานะประธานกรรมการความร่วมมือด้านพลังงานไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวเสริมว่า กระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดหาพลังงานจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีศักยภาพสูงด้านไฟฟ้าพลังน้ำ   สำหรับโครงการฮัจจีนี้ได้มีการเจรจาและร่วมมือกับกระทรวงไฟฟ้าของพม่ามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยหากโครงการมีความเหมาะสมคาดว่าจะสามารถส่งกระแสไฟฟ้ามาขายให้กับประเทศไทยได้ในปี  2556 ในราคาที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งจะมีผลช่วยลดภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (FT) ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ประชาชนด้วย
 
               นายไกรสีห์  กรรณสูต ผู้ว่า กฟผ.  กล่าวว่า  กฟผ. ได้รับมอบหมายและไว้วางใจจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าในการศึกษาและพัฒนาโครงการ  จากการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ  1,000-1,200 เมกกะวัตต์  ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงด้านไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า (FT) ให้กับไทยเป็นอย่างมาก  คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ประหยัดได้ถึง 28,000 ล้านบาท/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้าNews

สปส.ลดเก็บเงินสบทบ "ลูกจ้าง-นายจ้าง" เหลือ 3% เริ่ม 1 ก.ค.นี้ article
สกัด ปชช.แตกตื่นไข้หวัดหมู "มาร์ค" สั่งคุมเข้ม-งัดแผนด่วนรับมือ article
ยันหมูไทยไร้ไข้หวัด แนะรัฐงดนำเข้าเครื่องในหมูนอกทันที
ปตท.รับฟันค่าการตลาด 2 บ.โวยการลดราคา อย่าดูแบบวันต่อวัน
“กรณ์” เร่งโรดโชว์ ตปท.กล่อมนักลงทุน เน้นแจงข้อเท็จจริง ศก.-การเมือง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑
การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเติมถังน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ
มารู้จักกับน้ำกันเถอะ article
เกร็ดลดโลกร้อน article
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) article
รอบรู้สิ่งแวดล้อม พลังงานและสิ่งแวดล้อม article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน
เล่าเรื่องเกี่ยวกับ : การทำงานของหม้อไอน้ำ
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาคืออะไร
มารู้จักกับ...สตีมแทรป( A Steam Trap Primer)
ทางเลือกสำหรับ Cooling Tower ในการบำบัดน้ำ
วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้นในหม้อไอน้ำ
กรณีศึกษาอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน
การบํารุงรักษาหม้อไอนํ้ า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำและหม้อต้มฯ ปี 2549 article
การปรับแต่งคุณภาพน้ำ article
หม้อไอน้ำ article
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ article
น้ำและไอน้ำ article
การผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ article
การนำ Condensate กลับมาใช้งาน article
การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ article
ความร่วมมือด้านพลังงานกับตะวันออกกลาง article
นิยามของทรัพยากรน้ำ article
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ article
ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม article
วิธีง่ายๆในการประหยัดไฟ article
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม article
การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม article
ทำไมต้องใช้เคมี? articledot
Oracle Chemical Ltd.,Part.
dot
bulletHome
bulletAbout us
bulletProducts
bulletServices
bulletNews
bulletท่านมีปัญหา เรามีคำตอบ
bulletContact us
dot
ค่ามาตรฐานต่างๆ
dot
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
bulletมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
bulletมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
dot
บทความและข่าวสาร
dot
bulletทำไมต้องใช้เคมี ?
bulletสถาบันที่มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletการนำ Condensate กลับมาใช้งาน
bulletการผุกร่อนของเครื่องจักรที่เกิดจาก....น้ำ
bulletการป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ
bulletหม้อไอน้ำ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1 - 5
bulletสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
bulletสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
bulletสำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน
bulletสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
bulletศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
bulletสถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม
bullet กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
bulletกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
bulletสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
dot
Downloads
dot
bulletDownload Catalog
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน
bulletเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
dot
Links
dot
bulletreadyplant.com
bulletGoogle.co.th
bulletSanook.com
bulletKapook.com
bulletNECTEC
Copyright © 2010 All Rights Reserved.